วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

 

กำหนดการ PSU-TEP ประจำปี 2562 - 2563

Prince of Songkla University

Test of English Proficiency 2019 - 2020

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY, HAT YAI CAMPUS, SONGKHLA

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

กำหนดการสอบ PSU - TEP

ประจำปี

ดาวน์โหลด

  • กำหนดการสอบ
  • Schedule of PSU-TEP

2562

2019

THAI

ENGLISH

  • กำหนดการสอบ
  • Schedule of PSU-TEP

2563

2020

THAI

ENGLISH

 

วิธีรับสมัคร

1.  สมัครสอบทาง Internet (Website: http://www.psu-tep.libarts.psu.ac.th/psu-tep/)

2.  ให้พิมพ์ใบสมัครสอบเพื่อนำไปชำระเงิน

3.  ชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น!

หมายเหตุ วันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นวันปิดรับชำระเงิน

 

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade