งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
(Student Affairs and Alumni Relations Section) 
 

นางสาวไตรถิกา นุ่นเกลี้ยง

Miss Taitika Nunklieng


นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
(Educator)
E-mail: kreechada.n@psu.ac.th
Phone: 074 286656
description
 

นายรณกฤต จันทรักษ์

Mr.Ronnakrit Chantarak


นักวิชาการอุดมศึกษา(Educator)
E-mail: ronnakrit.c@psu.ac.th
Phone: 074 286656
description